Profil

Profil

SMK podľa ISO 9001:2008

Požiadavky ISO 9001:2008

Referencie

Kontakt

Spoločnosť Pro Excellence s.r.o. od  roku 2001 poskytuje poradenské služby v rôznych oblastiach, založené na dlhoročných praktických znalostiach a skúsenosti jej pracovníkov.

Naším poslaním je pomáhať vám dosahovať podnikateľskú výnimočnosť - business excellence.

Poradenské služby poskytujeme v oblastiach:

  • Systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008,

  • Softvérovej podpory zavádzania SMK podľa ISO 9001:2008,

  • Analýzy informačných systémov podľa štandardov ISACA

  • Systémov manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO 27 001:2005 a ISO 17 799:2005

  • Analýzy procesov a optimalizácie výkonnosti procesov

  • Vytvorenia a optimalizácie interného kontrolného systému riadenia

  • Controllingu

  • Výberu informačných systémov

  • Optimalizácie softvérovej podpory podnikaniu

  • Projektového riadenia

Kontakt:

Pro Excellence s.r.o., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, +421 905 701 772

Ing. Lenka Gondová, CISA, konateľ firmy    e-mail: gondova@iso9001.sk